donderdag, 06 december 2007

Robert Voorhamme biedt zijn verontschuldigingen aan voor gebrekkige communicatie ivm richting Kantoor

Jorge tijdens onze vakantie in de Jura (Frankrijk)

Ik verwijs naar dit bericht waar ik een artikel heb gezet van mijn zoon Jorge die nogal boos was om uitlatingen van schepen Robert Voorhamme in over de studierichting Kantoor.

Ondertussen heeft de schepen gereageerd en ik wil hier uiteraard die reactie ook wel bijzetten:

"Het spijt me dat ik ongewild de indruk heb gewekt een minachtende houding te hebben ten aanzien van de richting kantoor.  Dat was allerminst de bedoeling en is zeker niet het geval.  Het was ook niet mijn bedoeling ouders te culpabiliseren omwille van de soms problematische schoolloopbaan van hun kinderen.  Ik bied u voor deze gebrekkige communicatie mijn oprechte verontschuldigingen aan.

Tijdens het interview met ATV heb ik willen aantonen dat uit een objectief rapport is gebleken dat in de stad Antwerpen 20 percent van de leerlingen in de tweede en derde graad van het BSO kiezen voor de studierichting kantoor.  Al te vaak is deze keuze ondoordacht en ligt een foutieve motivatie aan de basis ervan.  Leerlingen kiezen voor deze richting uit schoolmoeheid, omdat hun vrienden er zitten, …   Uit ervaring getuigt mijn collega Karim Bachar, gemeenteraadslid in Antwerpen, hierover in een artikel in Gazet van Antwerpen van dinsdag 20 november 2007.

Een bijkomend probleem dat uit hetzelfde rapport blijkt is dat de schoolse achterstand van de leerlingen in de afdeling kantoor 80 percent bedraagt.  Dat wil zeggen dat 80 percent van deze leerlingen zittenblijvers zijn.  Op basis van deze gegevens kan ik uiteraard geen sluitende uitspraken doen over de ongekwalificeerde uitstroom maar het hoge percentage is alleszins geen hoopgevende indicatie hiervoor.

Het is echter nooit mijn bedoeling geweest al de leerlingen in de richting kantoor over dezelfde kam te scheren.  Sommigen kiezen wel bewust voor de richting kantoor.  Ze maken een juiste keuze op basis van zijn persoonlijke interesse en talenten.  Ze doen de studie graag en ronden ze met glans af.  Dat is uiteindelijk wat we willen bereiken voor alle schoolgaande jongeren zodat hun kansen in de toekomst niet gehypothekeerd worden door een foute studiekeuze.

Maar begrijp me niet verkeerd.  Ik ben me er van bewust dat het probleem ook te wijten is aan het overaanbod aan de richting kantoor.  De Stad Antwerpen biedt voor de tweede graad namelijk 19 locaties aan om deze richting te volgen.  Voor de derde graad zijn dat er 16.  Dat is veel.  Uit gesprekken met verschillende bedrijven blijkt immers dat de arbeidsmarkt kampt met een krapte aan vacatures om leerlingen uit de richting kantoor na hun schoolloopbaan aan te werven.  Dat wil daarom niet zeggen dat het onmogelijk is om met een diploma kantoor een job te vinden.  Maar helaas bevestigen de uitzonderingen de regel."

Jorge neemt de verontschuldigen van de schepen aan, maar hoopt toch op een blijvende verdediging van de richting Kantoor. Het zou àl te jammer zijn dat gemotiveerde afgestudeerden minder kans zouden maken op een sollicitatiegesprek.

Niet gemotiveerde studenten zullen immers nog meer geneigd zijn om er hun voeten aan te vegen, wanneer zelfs de schepen van onderwijs hen als minderwaardig aanziet

En bedrijven zullen minder geneigd zijn om afgestudeerden uit de richting Kantoor aan te werven. En visa versa. 


20:35 Gepost door M@rtine in Allerlei | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

missen is menselijk maar mss had voorhamme beter nagedacht en dan gehandeld?

Gepost door: joz. | donderdag, 06 december 2007

Hallokes Ik wens u nog een fijne avond en voor morgen en fijne dag

Gepost door: yolanda | zaterdag, 08 december 2007

De commentaren zijn gesloten.